Tip-Top Meetings

WocoWijzer staat voor vooruitstrevende duurzame samenwerking tussen partijen. De tijd vooruit dus. Om er zeker van te zijn dat de afspraken en de gewenste koers zoals die in de SLA zijn overeen gekomen ook in de praktijk worden uitgevoerd, stelt WocoWijzer kwartaal analyses op.

Deze kwartaal analyses worden opgesteld aan de hand van minimaal 100 dossiers die door de incassopartner worden behandeld één voor één door te nemen. Dat gebeurt op het kantoor van de incassopartner. De analyse ziet niet alleen op cijfers, maar ook op de wijze waarop er contact wordt gezocht met de schuldenaar, de inhoud van die contactmomenten en de kansen die de schuldenaar worden geboden.

Het format van de kwartaal analyse is toegespitst op de bestaande samenwerking tussen partijen. Veel onderdelen komen meerdere jaren terug, waardoor WocoWijzer de resultaten kan benchmarken met eerdere kwartaal analyses. Dit geeft inzicht en daarmee grip.

De kwartaal analyses worden met de opdrachtgever doorgenomen in Tip-Top meetings. Alles wat goed gaat (de Tops) en alles wat aandacht behoedt (de Tips) worden met elkaar besproken.

Wil je zeker weten dat je incassopartner niet aan sociale windowdressing doet én de prestatie kunnen benchmarken? Neem dan contact op.

Heb je een specifieke vraag? Doe een beroep op onze parate kennis en neem contact op.

WocoWijzer - logo wit