SLA

WocoWijzer - duurzame alternatief - wegwijzer

Incasso vergt samenwerken. Samen werken aan wat je beoogt; de duurzame oplossing. Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst waarin specifiek wordt geformuleerd wie wat doet. En wanneer. Tegen welke kosten en wie die kosten draagt. Maar ook wat het gezamenlijke doel is en wie de regie heeft. Wist je dat vaak wordt vergeten aan welke objectieve waarden het resultaat moet voldoen om van een geslaagde samenwerking te kunnen spreken?

Vroeger werd in SLA’s tot in detail beschreven wanneer wie wat moet doen en ook wanneer niet. Van zo een SLA is WocoWijzer geen voorstander. Dat werkt als een strop om de nek van de samenwerkingspartner. Wij gaan uit van het principe dat elke samenwerkingspartner vanuit het eigen specialisme vrij is om te interveniëren naar waar het beoogde resultaat bereikt kan worden. Richting gevende kaders en duidelijke doelstellingen.

USP’s van een goede SLA

  • Een dynamisch document dat uitnodigt om samen te blijven door ontwikkelen
  • Voorwaarden die ruimte en grip geven aan de opdrachtgever. De samenwerkingspartner is de ondersteuner. De opdrachtgever is en blijft leidend
  • Een goede beschrijving van de waarden van de opdrachtgever die ook worden verlangd van de samenwerkingspartner
  • Duidelijk en beknopt beschreven wat het doel is van de samenwerking. Waarop ligt de focus en wat zijn dus de no-go’s
  • Een aantal objectief te meten doelen die inzicht geven in de mate van succes van de samenwerking

Dynamisch verlengstuk van je eigen dienstverlening

Tot 10 jaar geleden werden opdrachten nog ‘uit handen gegeven’ aan de incassopartner. Dat las je toen ook terug in de bepalingen waarin was te lezen dat het contact met de schuldenaar uitsluitend word gevoerd door de incassopartner. De opdrachtgever mocht zelf geen inspanningen meer leveren. De incassopartner had de regie en nam zelf de (kostenverhogende) beslissingen.

Die tijd is voorbij. Een samenwerking is nu een verlengstuk van je eigen dienstverlening. Je behoudt als opdrachtgever zelf de regie. De incassopartner neemt je werk uit handen en levert een prestatie op basis van zijn expertise. Maar de opdrachtgever beslist en intervenieert daar waar zij zelf de meerwaarde ziet. Dat alles vanuit het principe dat de opdrachtgever een duurzame relatie met de schuldenaar heeft en beoogt.

WocoWijzer begeleidt het traject om te komen tot een nieuwe SLA. Dit traject bestaat uit een 7-tal vaste stappen die doorlopen worden. Daarbij informeert WocoWijzer de opdrachtgever actief over de laatste ontwikkelingen in de incassomarkt, de trends, actuele Wet- en regelgeving en de vooruitstrevende manieren van huurincasso op een meer maatschappelijke of sociale wijze.

WocoWijzer kent een drietal soorten opdrachten voor een nieuwe SLA, zulks naar gelang de wens van de opdrachtgever.

  1. Een nieuwe frisse SLA met de huidige incassopartner(s), geüpdatet naar deze tijd en gericht op de toekomst.
  2. Een nieuwe dynamische SLA met een nieuwe incassopartner. WocoWijzer begeleidt dan ook de marktconsultatie.
  3. Een SLA gericht op de unieke Visie van WocoWijzer, met een deelnemer uit het Landelijk netwerk Incassopartners.

Publieke Sector

De vraag om begeleiding bij het verkrijgen van een nieuwe SLA komt voornamelijk uit de Publieke Sector. Denk hierbij aan Woningcorporaties (sociale verhuur en vrije sector), Onderwijs instellingen en Zorgorganisaties.

Voor organisaties uit de Publieke Sector gaat het bij het overeenkomen van een nieuwe SLA met de incassopartner(s) niet uitsluitend over objectieve kwantiteit en kwaliteit. We leven in een tijd waar maatschappelijke betrokkenheid en het ondersteunen van de doelgroep steeds meer vertaald wordt in de wijze waarop de dienstverlening tot uiting komt. Dat vertaalt zich door in de SLA met de incassopartner.

Vooral de vraag wie de lasten van de incasso (kosten) draagt en de mate waarin schuldenstress zo laag mogelijk wordt gehouden zijn actueel. Daarbij ook de behoefte om zo snel mogelijk werkelijk contact te leggen en oog te hebben voor de oorzaak van het niet betalen. Het plaatje compleet maken is mensenwerk. De duurzame oplossing maatwerk.

Ben je benieuwd of WocoWijzer voor jou de juiste partij is om je te ondersteunen bij het komen tot een nieuwe SLA? Neem contact op en laten we kennismaken.

WocoWijzer - logo wit