Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing verklaard. Deze nieuwe Europese Wet verlangt dat WocoWijzer u transparant en volledig informeert over het verwerken van persoonsgegevens. Daartoe richt zich deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@wocowijzer.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de dienstverlening van WocoWijzer, verstrekt u uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsgesprek, via de website, via email, telefonisch of op een andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Woco Wijzer uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van een doorverwijzing.

Reguliere Persoonsgegevens

WocoWijzer verwerkt alleen de Reguliere Persoonsgegevens (Klantgegevens, Contactgegevens en Financiële Gegevens). Dit met het doel om de dienstverlening te realiseren, het onderhouden van contacten geurende de dienstverlening, reclame en marketing uitingen en het voeren van een correcte financiële administratie.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Volgens artikel 6 van de AVG moet er een Wettelijke grondslag zijn waarop de verwerking is gebaseerd. WocoWijzer hanteert de volgende vastgestelde Wettelijke Grondslagen:

  • Klantgegevens : Uitvoering van de Overeenkomst;
  • Contactgegevens : Uitvoering van de Overeenkomst & Gerechtvaardigd Belang;
  • Financiële Gegevens : Uitvoering Wettelijke Taak.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw nadrukkelijke toestemming verstrekt voor externe commerciële of goede doelen.

Heb je een specifieke vraag? Doe een beroep op onze parate kennis en neem contact op.

WocoWijzer - logo wit